Tools

OVAM SIS Toolkit integreer duurzaamheid in uw bedrijf

Het ontwerpen van een product of dienst is in wezen altijd een proces vanwaardecreatie. De OVAM SIS Toolkit wil de waardecreatie vergroten door naast de traditionele financiële waarde, ook natuurlijke, menselijke, sociale en intellectuele waardecreatie in beschouwing te nemen.

 

De OVAM SIS Toolkit heeft een plaats in elk innovatie- of designproces, ongeacht of het nu gaat over de ontwikkeling van producten, diensten, product-dienstconcepten (PDC’s), omgevingsontwerp of architectuur … De beoogde doelgroep is dus divers: innovatie- & designmanagers, designconsultants, productontwikkelaars, service designers, (interieur)architecten, stadsplanners…

http://www.ecodesignlink.be/nl/sis-toolkit