Zorg

Project IDE: Spronken Medical
Smart IV: systeem wat intraveneuze oplossingen van op afstand controleert

Spronken Medical is een startup die actief is in de lage-kosten gezondheidsindustrie. Met het oog op doen en een innovatieve aanpak is Spronken Medical in staat om producten te ontwikkelen die het verschil kunnen maken. Met goede academische ondersteuning en continue uitgebreid onderzoek zijn ze in staat om de noden van de klant tegenmoet te komen met de meest up to date oplossing.

In samenwerking met UHasselt en Cegeka ontwikkelde Spronken medical de smart IV die gevalideerd werd in het ZOL. Dit systeem werd ontwikkeld om het mogelijk te maken om intraveneuze oplossingen van op afstand te controleren. Het systeem genereert alarmen indien onregelmatigheden of fouten worden gedetecteerd tijdens de toediening. Hieraan zit eveneens een medicatie registratie systeem gekoppeld dat registreert
- wie toedient
- wanneer er wordt toegediend
- wat er wordt toegediend
- aan wie er wordt toegediend

Dit zorgt voor een verbetering van patiëntveiligheid omdat de medicatie, de patiënt en de verpleegkundige worden gescand voordat de IV gestart wordt. Op deze manier kan ook het infuus op afstand gevolgd worden en is er een continue registratie van de inloopsnelheid. Er wordt een alarm gegeven indien er een inclusie is, zodat er preventief kan worden gehandeld i.p.v. te her prikken. Verder verhoogt dit systeem de efficiëntie van de verpleegkundige door het op afstand volgen van de IV zodat de verpleegkundige minder op en af moet lopen. In de toekomst zou het eventueel zelfs mogelijk zijn om de route van een thuisverpleegkundige uit te stippelen aan de hand van de feedback van de smart IV.

Op 9/09/2015 vond de IDE initiatie brainstorm workshop plaats bij Spronken. Het centrale thema van de workshop was de noden en het werkplan van de doelgroep gekoppeld aan de USP’s van de Smart-IV. Als externe experten namen Hanne Sidarow van U-Sentric, Wouter Vandenneucker van VierPuntNul en praktijklectoren verpleegkunde Wilfried van Diest (UCLeuvenLimburg) en Jo Gregoor (Hogeschool PXL) deel.

Op 6/10/2015 werd de volgende stap gezet in het IDE traject, in de vorm van een design consulting met extern expert Dirk Vananderoye om zo de weg uit te stippelen naar een breder draagvlak voor de incorporatie van de smart IV bij zorginstellingen.