Zorg

Project IDE: Otium by Mecam
Nieuwe relax zetel voor de zorg die stereotype beeld doorbreekt

Door middel van user centered design werd er met extern expert Valérie Dhaeze een nieuwe relax zetel voor de zorg ontwikkeld door Otium By Mecam. Deze zetel werd ontwikkeld met als doel om door middel van design het stereotype beeld, het gebruik en de beleving van een relax zetel in de zorg te doorbreken. Otium is een nieuw merk (van de meubelgroup Mecam) dat zich richt op zetels en relaxen voor de zorgsector.  Hun concept is gebaseerd op levenslange ondersteuning. De relaxen groeien mee met de behoeften van de eigenaar. Kussens kunnen ingewisseld worden, hoezen zijn wasbaar, bediening van de relaxen is vereenvoudigd en beter gepositioneerd,… Otium wil een voortrekkersrol spelen op vlak van design en innovatie in de relax sector voor de zorg. Otium by Mecam volgende samen met extern expert Valérie Dhaeze een workshop bij het dementie lab en er werd samengewerkt met externe experten van PXL-Healthcare en het UD-Woonlabo. Hieruit vloeide extra eigenschappen voort die werden aangewend om een meerwaarde te creëren voor alle senioren. Hierdoor zal deze relax zich kunnen onderscheiden van andere zorg relaxen die momenteel in de markt aangeboden worden.