cuo_social-spaces-_kleur

Zorg

Project IDE: Mobiel Design Lab
Een "living design lab" op locatie

 

 

Mobiel design lab

 

Het mobiel design lab is een “living design lab” op locatie, een test en ontwikkelingsomgeving in een realistische context, namelijk bij mensen thuis, in buurten, in de publieke ruimte. We vertrekken van de multiculturele diversiteit van Genk om nieuwe design- en technologische oplossingen te bedenken en ontwerpen voor het dagelijkse leven. We richten ons op innovatie in het gebied van zorg en gezondheid. De aanpak die het mobiele design lab zal gaan hanteren is een aanpak van co-creatie en open design waarbinnen nieuwe design- en technologische oplossingen gezocht worden door de onderzoekers van FabLab Genk, jonge designers, ondernemers en culturele partners, de bewoners van Genk, de industrie en – uiteraard- de zorg sector. Het project is een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Social Spaces CUO van de MAD faculty en IDE .

 

We beogen in dit project door middel van de creatie van tastbare, vormgegeven ‘artefacten’ en een ‘methode’ die interactie, dialoog en uitwisseling overgevoelige vragen, verwachtingen en wensen over zorg bespreekbaar kan maken met immigranten ouderen en de ruime groep van betrokken stakeholders. We verkennende mogelijkheden van de ontwerper om met zijn (ver)beeldende taal een dialoog over gevoelige vragen, verwachtingen en onzekerheden binnen de zorg mogelijk te maken. Een open design filosofie staat centraal, waarin we zowel gedurende het ontwikkelproces als nadien, voldoende openheid behouden voor aanpassingen en de opgebouwde kennis en ontwerpen deelbaar zijn met anderen.

 

Contactpersonen:

 

Laura Braspenning: laura.braspenning@khlim.be