Zorg

Project IDE: Indigo Care
Stan Maes definieerde doelgroep, technische opbouw en vormelijke richting

thO2CP2B8Q

Indigo care is een bedrijf ontstaan vanuit Essec Healthcare telecom. In 2005 kwam de realisatie dat ontwikkelaars van nurse call systemen technologisch niet mee waren met IP, terwijl de vraag op de markt wel bestond. Op basis van dit feit besloot Essec hun eigen nurse call systeem te ontwikkelen: iCall. Met veel ervaring op het gebied van IP was indigo care in staat een volledig nieuwe aanpak te ontwikkelen binnen verpleegoproep systemen voor rust en verzorging tehuizen als ook ziekenhuizen, met een architectuur die volledig gebaseerd is op IP technologie. Hun klanten zijn dealers en distributeurs, verdeel over Europa en het Midden Oosten. Daarnaast hebben ze een eigen kantoor in Houston (USA) van waar ze de Amerikaanse markt benaderen via dealers en distributeurs.

Binnen het IDE project zal product designer Stan Maes betrokken zijn bij het strategisch design van een nieuwe generatie oproepsystemen. Deze nieuwe vormgeving zal dan verder doorgetrokken worden binnen de volledige product familie.
Het IDE innovatietraject van de pijler Zorgeconomie bij Indigo Care ging op 1-07-2015 van start met een bezoek aan het toepassingsgebied met Stan Maes en Peter Jans. Er werden 3 zorgcentra bezocht met een brede waaier aan verschillende toepassingen en doelgroepen.
Het was een zeer leerrijke dag in het kader van het project. De inzichten hoe het systeem gebruikt wordt en welke voordelen het biedt voor zowel de patiënt als het verplegend personeel, zijn waardevol voor het verder verloop van het ontwerpproces. Ook was het voor Stan Maes interessant om de verschillende locaties en interieurs waarin het geheel geplaatst wordt, gezien en ervaren te hebben.
Deze fase in het traject werd afgerond met een visualisatie van de gebruiksomgeving en de vormelijke richting aan de hand van mood boards, gevolgd door exploratie van de productietechnische mogelijkheden aan de hand van schetsen. Tijdens een volgende afspraak creeerde Stan Maes een brede waaier aan vormelijke ideeen. Dit alles resulteerde in het definiëren van de doelgroep en de technische opbouw en het verkennen van de vormelijke richting.

Tijdens de volgende stappen wordt deze input en de technische specificaties samengebracht en geconcretiseerd in de vorm 3D CAD-modellen en vervolgens tastbare modellen.