Zorg

Open Care lab
De zorg van morgen vandaag stimuleren

Logo OpenCareLab

Tijdens het eind-event van OpenCarelab werd een videomontage getoond die het ganse werkproces en de inspirerend resultaten liet zien! Voor geïnteresseerden hieronder de link naar de film.

 https://www.youtube.com/watch?v=j-BKiRnHE0E

Er werd ook een boek samengesteld. We kunnen iedereen aanraden om dit boek ‘Zorgen voor morgen’ te lezen. Zowel voor bedrijven, zorginstellingen als voor designers is dit een zeer interessante eye-opener.

OpenCareLab is een cross-over project van Design Platform Vlaanderen uitgevoerd door FlandersInShape in samenwerking met Pantopicon en ondersteund door IDE. cross-over projecten zijn er o.m. op gericht om de waarde van een ontwerpgedreven werkwijze ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen tastbaar te maken voor een brede groep spelers uit publieke en private sfeer.

het debat omtrent de zorg van morgen vandaag stimuleren zodat betrokken spelers kunnen anticiperen op uitdagingen die er voor de Vlaamse zorg anno 2040 in het verschiet liggen

concepten en prototypes ontwerpen van producten, diensten, fysieke omgevingen etc. die de zorgbeleving van een gezin anno 2020-2040 tastbaar maken en als zodanig oplossingen illustreren als antwoord op toekomstige uitdagingen

Open care camp impression

door middel van een ontwerpproces bestaande uit diverse interactieve fases waarbinnen een open ontwerpfilosofie centraal staat. dit betekent onder meer dat ontwerp concepten vrij te adopteren zijn door geïnteresseerden, op voorwaarde dat deze resultaten en afgeleiden open en vrij toegankelijk blijven voor iedereen & blijven linken aan OpenCareLab. 

een diverse groep stakeholders uit de zorg zoals zorggebruikers en -verleners, wetenschappers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, gaan in interactie met ontwerpers uit diverse disciplines om zowel qua kennis als werkwijze tot waardevolle kruisbestuiving te komen. 

Open care lab sfeer

opencarelab loopt over een periode van een 9-tal maanden tot en met oktober 2014 en bestaat uit een reeks interactieve momenten gaande van interviews met binnen- en buitenlandse experten over toekomstige ontwikkelingen en de impact hiervan op de zorg in Vlaanderen tot een reeks creatieve ontwerp-tweedaagsen (zgn. care camps). In een afsluitende publicatie en film zullen zowel concrete resultaten als het proces worden getoond.

Voor meer info kan u terecht op volgende website: http://www.opencarelab.com/about/

Care Camp 3 in Hasselt

De kick-off van Care Camp 3 vond plaats in het pittoreske Z33 in Hasselt op 20 juni 2014. Tijdens deze 2 dagen hebben de 3 design teams hun ideeën en concepten voor nieuwe zorg services, producten en habitas voor 2040 gefine-tuned. Tijdens dit laatste van de 3 care camps was het de hoogste tijd om details uit te werken en enkele belangrijke beslissingen te nemen.  Hoe zullen de care boxen van Karel Verstraten’s er aan de binnenkant uitzien? Hoe zal het ‘local care system’ van Heather Daams haar team precies werken? En hoe zal de ‘personal care-avatar’ van het team van Wim Buts’ and Laura Braspenning’s communiceren met zijn omgeving?

Opencare camp in Hasselt

Voor meer info kan u volgende blog raadplegen: http://www.opencarelab.com

Terwijl de teams hun harde werk verderzetten vragen we u om dringend volgende datum vrij te houden: Dinsdag 21 Oktober 2014. De 3 teams zullen die dag hun eindresultaten van het OpenCareLab project voorstellen op het Design Fusion event in Kortrijk! We kijken er naar uit om jullie daar te ontmoeten.