mobilotoop
cmine_DSC2539_NEF_p

Maakindustrie

Project IDE: Mobilotoop
Open mobiliteit voor de stedelijke omgeving

Mobilotoop wordt gerealiseerd door Flanders InShape, Innovatie & Design Euregio, Vlaams Instituut voor Mobiliteit, IntraStructures en Pantopicon. Ondersteund door Agentschap Ondernemen, Vlaanderen in Actie 2020 en Design Platform Vlaanderen.

Waarom Mobilotoop?

Tal van ontwikkelingen geven aan dat we ons in een fase van transitie bevinden. Oude systemen en aannames omtrent onze samenleving komen onder druk te staan en nodigen uit tot reflectie, tot creatief herdenken.
Grote maak-industrieën van weleer krijgen rake klappen . Economische systemen wankelen en stellen onze noties van ‘waarde’, ‘meerwaarde’, ‘schaalvoordeel’ en ‘arbeid’  in vraag. Onder druk van klimaatverandering, uitgeputte of ontoegankelijke grondstoffen en energiebronnen, zoeken we naar duurzame alternatieven. We trachten ons een weg te banen van een cultuur van lineair verbruik naar eentje van circulair gebruik en hergebruik, recyclage, etc. Een toenemende verstedelijking dwingt ons tot slimmere oplossingen omtrent gebruik van ruimte, hulpbronnen, energie, mobiliteit …
Tegelijkertijd vernetwerkt de maatschappij en stellen nieuwe technologieën ons tot nieuwe dingen in staat. Zo krijgen bijvoorbeeld steeds meer van ons toegang tot zgn. maak-technologieën ooit voorbehouden voor dure laboratoria en fabrieken. Ook zijn we door tal van digitale netwerken en sociale media in staat om onze kennis permanent op een haast fluïde manier met mekaar te delen. Van pure consument of ‘verbruiker’, zijn we in de gelegenheid om veeleer creatieve prosument of ‘gebruiker’ te worden.
Waar deze en andere ontwikkelingen in de toekomst precies toe zullen leiden weet niemand.  Maar we kunnen ons wel een beeld erover trachten te vormen. Welke noden, mogelijkheden en oplossingen zullen er straks zijn?
Mobilotoop wenst een beeld te zijn dat schetst hoe een multi-generationeel gezin, wonende en werkende in een Vlaamse grootstad straks (anno 2040) mogelijk zal kunnen voorzien in haar mobiliteitsbehoeften. Het is één beeld uit een reeks van vele mogelijke beelden, een beeld dat tot discussie en dialoog aanzet.