fablab7
fablab6
fablab5
fablab4
fablab3
fablab2

Inspiratie

Fablab: ontwerp en creëer je prototype

Een FabLab is een maak-, experimenteer- en onderzoeksruimte. De plaats waar je een prototype kan laten maken van je innovatief product door 3D printing, freesing, laser cutting, …. Het Fablab is toegankelijk voor iedereen: bedrijven, studenten, organisaties, …

Een FabLab (Fabrication – of Fabulous – Laboratory) is een kleinschalige werkplaats met een aanbod van computergestuurde gereedschappen met het doel om “bijna alles” te kunnen maken. Het basis concept ontstond aan het Massachusetts Institute of Technology, die met een duidelijk open-deur beleid, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden om van zulk een werkplaats met gespecialiseerde apparatuur gebruik te maken. Dit bleek een krachtig middel te zijn om innovatie te stimuleren en kennis te verspreiden en te valoriseren voor de gemeenschap. De krachtlijnen van FabLabs zijn dus enerzijds een educatieve werkplek en anderzijds een innovatietool.

In Genk ligt de focus op de combinatie tussen digitaal en fysiek ontwerpen en de ontwerpmethode.

http://www.fablabgenk.be/