Inspiratie

Cocreatie sessie rond de relaxzetel van Otium @ AAL

Op de zorgproeftuinen belevingsdag werd er in samenwerking met Careville met de aanwezige senioren een eerste cocreatie sessie gedaan rond de zetel van Otium by Mecam met extern expert Hanne Sidarow van U-Sentric.

Het AAL Forum wordt georganiseerd door iMinds en het IWT in samenwerking met het AAL Programme. Jaarlijks organiseert het AAL Programme dit forum rond Ambient Assistent Living (AAL) met als doel de levenskwaliteit van ouderen door gebruik van ICT te verbeteren. Tijdens dit event worden tal van nationale en internationale AAL-initiatieven in de kijker gezet en krijgen bezoekers de kans actief deel te nemen aan workshops, interactieve sessies, debatten…

In het voorprogramma van het AAL forum staat de werking van de zorgproeftuinen in de kijker.

In de “test- en experimenteerruimte” die de “zorgproeftuinen” noemt,  zoekt Vlaanderen naar vernieuwende oplossingen om de uitdagingen in de ouderenzorg aan te gaan; uitdagingen zoals een sterk stijgende zorgvraag, tekort aan personeel en budgettaire restricties.

Het doel is om samen met eindgebruikers nieuwe zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en deze daarna in de praktijk te toetsen. Bovendien staat de eindgebruiker, in de Zorg Proeftuinen Vlaanderen, niet enkel centraal bij het evalueren, maar ook bij de ontwikkeling en bijsturing van de zorginnovaties.

Dit alles veronderstelt uiteraard open innovatie en een breed ecosysteem waarbij samenwerkingsverbanden ontwikkeld worden in de hele zorg- en waardeketen. Schaalgrootte, multidisciplinariteit en sector overschrijdende samenwerking zijn een absolute voorwaarde.

De Zorg Proeftuinen Vlaanderen zijn officieel van start gegaan op 19 september 2013 in aanwezigheid van viceminister-president Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding.

De Zorg Proeftuinen worden gedurende drie jaar door de Vlaamse overheid gefinancierd.