IDE

Creatieve Economie

In de wereldwijde concurrentiestrijd geldt voor de Limburgse ondernemingen meer dan ooit dat moet worden ingezet op slimme specialisatie. Dit veronderstelt dat verder wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling om het innovatief vermogen van de regio en de bedrijven verder te versterken. De Limburgse kennisinstellingen en de onderzoekscentra en –groepen spelen terzake een cruciale rol.

In de transitie naar een innovatie gedreven economie speelt creativiteit een uitermate belangrijke rol. De creatieve economie behoort immers wereldwijd tot de meest snelle groeisectoren. Ook in onze provincie is er de voorbije jaren een sterke basis gelegd.

Wij verwijzen naar de diverse onderzoeksprojecten van UHasselt, PXL en KHLim, de projecten gericht op businessdevelopment, de uitbouw van gespecialiseerde infrastructuur zoals de incubator C-mine Crib te Genk, de open werkplaats fablab, de geplande mode-incubator te Hasselt,…

Met het platform IDE, Innovatie & Design in de Euregio, worden deze initiatieven meer dan ooit aan elkaar gelinkt.  Door afstemming en krachtenbundeling wil IDE crossovers maken tussen bedrijven en sectoren enerzijds en creatief talent anderzijds. Designinnovatie is hierbij de focus. Finaal moet dit leiden tot de versterking van de economische activiteiten, nieuwe business en nieuwe jobs. Limburg kan hierbij rekenen op een sterke inhoudelijke en financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. In het Vlaams economisch beleid en in de werking van het Agentschap Ondernemen is creatieve economie een belangrijk beleidsitem.

Limburg schaalt zich dan ook volledig in in het Vlaams Innovatiesysteem Creatieve Economie en in de werking van Design Platform Vlaanderen. De partners van IDE, m.n. de provincie Limburg, de steden Hasselt en Genk, de MAD-faculty (KHLim en PXL) en UHasselt zullen hun expertise, netwerk en infrastructuur maximaal inzetten om Limburg te transformeren tot een creatieve  ‘community’ waar creativiteit en innovatie tot ‘the way of living’ behoren. 

Namens de IDE-partners,

 

 

Marc Vandeput                                                                                                 Igor Philtjens

Gedeputeerde van Economie                                                           Gedeputeerde van Cultuur