Zorg

Project IDE: DementieLab
Social spaces

Low Res Social-Spaces-DementieLab-foto-Ilse-Raps-2                        LOW RES Social-Spaces-DementieLab-foto-Ilse-Raps
foto’s Ilse Raps

DementieLab is een project van het OCMW Genk, Innovation & Design Euregio, Social Spaces
VZW Trento, WZC Toermalien, POM Limburg en de Psychiatrische Kliniek Alexianen.

Op 21 augustus 2014 heeft IDE een brainstorm georganiseerd voor het DementieLab project.

Het doel van deze brainstorm was om opportuniteiten op te lijsten voor het DementieLab. Het resultaat is een continuïteitsplan voor het DementieLab.

Op 1 oktober 2013 is het  DementieLab project van start gegaan.

DementieLab ontwerpt  en deelt tools met een minimum aan technologie die een persoon met dementie kunnen helpen om op een aangename manier langer te leven in de thuisomgeving.  DementieLab werkt met de principes van het participatieve ontwerp: ontwerpers, onderzoeker en ontwikkelaars werken nauw  samen met personen met dementie, zorggevers en familieleden.  Hierdoor kunnen er tools ontwikkeld worden voor het dagelijkse leven die tevens esthetisch en  functioneel zijn. De tools die ontworpen zijn worden gedeeld door middel van een online platform.

http://www.dementielab.be/