Zorg

Eén van de domeinen waar Innovatie & Design Euregio zich op focust is het domein “zorg”. Hiermee willen we designinnovatie stimuleren op een ruimtelijk niveau of op het niveau van producten en/of diensten binnen de zorgsector. Hieronder kun je een selectie vinden van projecten die geïnitieerd werden door IDE, en een selectie van een aantal inspirerende voorbeelden van innovatie door middel van design in de zorg.