Tradelec1
tradelec2
tradelec3
tradelec4

Maakindustrie

Inspiratiecase: Tradelec
Service design innovatie: In Touch

Tradelec International nv is sinds 1984 een begrip op het gebied van de automatisering vooral in de sector van overheden, politiediensten en parkeerdiensten. Tradelec biedt een breed gamma van robuuste hardwaresystemen met aangepaste, op maat gemaakte software om parkeer- en snelheidsovertredingen te managen.

Gezien de snelle evoluties en nieuwe technologieën drong een nieuwe aanpak zich op om te blijven tegemoet te komen aan de wensen van de klant. Daarenboven zocht Tradelec naar nieuwe producten, diensten en nieuwe markten om hun groei te bestendigen.

Samen met service designer Nascom werd dit traject aangepakt, vertrekkende vanuit “Beheer de publieke ruimte door in dialoog te treden met de burger en hem te laten participeren.” Een nieuw platform werd gebouwd van waaruit nieuwe producten ontwikkeld kunnen worden. Daarenboven bracht dit ook nieuwe marktmogelijkheden met zich mee in de zorgsector en de sectoren die gebruik maken van mobiele werkunits.

http://www.tradelec.be/nl/index.html

http://www.nascom.be/